Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

3/13/2019 8:52:03 PM

 PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH THUẬN HÓA                            LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 28

                       (Từ ngày11/3/2019 đến ngày 15/3/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ hai

11/3

Sáng

Chỉ đạo dạy học

Chương trình tuần 28

 

 

 Dạy học

 

Xử lý nghiệp vụ

Học tập - Thực hiện nhiệm vụ của hs

 

Chiều

Chỉ đạo dạy học

 

 

 

         Dạy học

 

Xử lý nghiệp vụ

Học tập - Thực hiện nhiệm vụ của hs

 

Thứ ba

12/3

Sáng

Chỉ đạo dạy học

 

 

 

         Dạy học

 

Xử lý nghiệp vụ

Học tập - Thực hiện nhiệm vụ của hs

 

Chiều

Chỉ đạo dạy học

 

 

 

         Dạy học

 

     Xử lý nghiệp vụ

Học tập - Thực hiện nhiệm vụ của hs

 

Thứ tư

13/3

Sáng

Chỉ đạo dạy học

 

,

         Dạy học

 

     Xử lý nghiệp vụ

Học tập - Thực hiện nhiệm vụ của hs

 

Chiều

Tổ chức sinh hoạt HĐSP

Tham gia sinh hoạt HĐSP

Tham gia sinh hoạt HĐSP

             Nghỉ

 

Thứ năm

14/3

Sáng

Chỉ đạo dạy học

  Dạy học

 Xử lý nghiệp vụ

 

Học tập - Thực hiện nhiệm vụ của hs

 

Chiều

Chỉ đạo dạy học

 

Dạy học

 Xử lý nghiệp vụ

Học tập – Thực hiện nhiệm vụ của hs

 

Thứ sáu

15/3

Sáng

  Chỉ đạo dạy học – giao ban

 Dạy học

Giao ban – Xử lý nghiệp vụ

Học tập – Thực hiện nhiệm vụ của hs

 

Chiều

Chỉ đạo dạy học

Dạy học

Xử lý nghiệp vụ

Học tập – Thực hiện nhiệm vụ của hs

 

 

Lưu ý: - Đ/c Nga đi tập huấn nên các GVCN dạy thay tiết của đ/c Nga (Cả tuần)

Đ/c Ngân dạy thay lớp 4a ( Đ/c Dung ốm)

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

ĐỊA CHỈ
Thuận Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Thuận Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình